Usvojeni programi poslovanja 14 javnih i javno-komunalnih preduzeća

Na šestoj sednici Skupštine grada Subotice, odbornici su doneli Odluku o donošenju Plana generalne regulacije VI za delove zona „Mali Radanovac“ i „Radanovac“, Odluku o donošenju Plana generalne regulacije za naselje Mišićevo i Odluku o donošenju Izmene dela Plana detaljne regulacije za deo obalnog pojasa Palićkog jezera.

Doneta je i Odluka o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica, usvojena su i rešenja o davanju saglasnosti na programe poslovanja 14 javnih i javno-komunalnih preduzeća i društava sa ograničenom odgovornošću, a donet je i Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Subotice za 2021. godinu. Usvojena je i  Odluka o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka za realizaciju javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za finansiranje, revitalizaciju, upravljanje i obavljanje farmaceutske delatnosti u gradu Subotica u kome „Apoteka“ Subotica trenutno obavlja farmaceutsku delatnost.Donet je i Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Subotice za 2021. Godinu, usvojena su i rešenja o trećoj izmeni Programa poslovanja Fondacije za pomoć pri lečenju teško obolele deci i omladine za 2021. godinu, a imenovan je i novi vd direktor Art bioskopa „Aleksandar Lifka“.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio