Srbija beleži suficit u budžetu i minimalno smanjenje javnog duga

U Srbiji je u prva dva meseca ove godine ostvaren suficit republičkog budžeta u iznosu od 7,5 milijardi dinara.

Prihodi su iznosili 214,2 milijarde dinara, a rashodi 206,7 milijardi. U februaru tekuće godine je ostvaren deficit budžeta u iznosu od 5,8 milijardi dinara. Naplaćeni prihodi u navedenom mesecu su iznosili 103,5 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 93,3 milijarde. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 43,8 milijardi dinara i akciza u iznosu od 29,9 milijardi. Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 10 milijardi dinara, a priliv donacija je u februaru iznosio 0,2 milijarde. Rashodi su iznosili 109,4 milijarde dinara, od čega se na rashode za zaposlene odnosi 26,7 milijardi, na isplatu kamata 18,8 milijardi, na kapitalne izdatke 12,5 milijardi a na transfere fondovima PIO, RFZO, NSZ i SOVO 17,8 milijardi dinara.Javni dug Srbije iznosio je 27 milijardi evra na kraju februara 2021.godine, što čini 53,5 procenata bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je Ministarstvo finansija. Udeo javnog duga u BDP-u smanjen je u februaru za 0,2 procentna poena u odnosu na januar, a u nominalnom iznosu je pao za 145 miliona evra. Nivo srpskog javnog duga je znatno ispod EU limita od 60 procenata BDP-a, koji je utvrđen Mastriškim sporazumom.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio