Prosečna plata u martu 65.289 dinara

Neto plata u martu iznosila je 65.289 dinara, a u odnosu na isti mesec 2020. godine, martovska plata nominalno je veća za 9,4 odsto a realno za 7,5 odsto, objavio je Republički zavod za statistiku.

Martovska prosečna bruto zarada iznosila je 89.894 dinara, što je rast od 9,2 odsto nominalno i za 7,3 posto realno u poređenju sa martom 2020. Medijalna neto zarada za mart iznosila je 49 328 dinara, što znači da je 50 posto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. Gledajući plate bez poreza i doprinosa po sektorima, najviša prosečna zarada bila je u informisanju i komunikacijama 134.154 dinara, potom u finansijskim delatnostima i delatnosti osiguranja  113.944 dinara, a najmanja u usluge smeštaja i ishrane  38.959 dinara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio