Pokrajinska Vlada podelila ugovore za četiri različita konkursa

Pokrajinska vlada dodelila je ugovore u vrednosti od 300 miliona dinara malim i mikro društvima i preduzetnicima sa teritorije Vojvodine na osnovu dva javna konkursa – za subvencionisanje kupovine mašina i opreme, kao i za nabavku repromaterijala za 2021. godinu.

Takođe u zgradi banovine uručeno je  23 ugovora korisnicima koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2021. godinu, na konkursu za pošumljavanje novih površina. Ukupan iznos sredstava koji je opredeljen po ovom konkursu je do 151 milion dinara, a dodeljeno je blizu 100 miliona dinara. Pored ovih konkursa, danas su uručeni ugovori od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu za meru unapređenja rasadničke proizvodnje u iznosu od 28 miliona dinara, za uređenje šumskih puteva 48 miliona i za melioraciju degradiranih šuma u Vojvodini, ukupne vrednosti oko 25 miliona dinara. Istovremeno Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj uručio je ugovore vredne 45 miliona dinara za realizaciju 24 projekta štedljive rasvete u javnim ustanovama u 17 vojvođanskih opština. Procenjeno je da će realizacijom ugovora ostvariti ušteda od oko 12 miliona dinara na godišnjem nivou, odnosno smanjiti potrošnja električne energije za 1.304 MWh godišnje.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio