Skupština grada jednoglasno usvojila konsolidovan račun za 2020. godinu

Na desetoj sednici Skupštine grada Subotice, ukupno je usvojeno deset tačaka dnevnog reda.

Odbornici su jednoglasno, sa 60 glasova za doneli Odluku o konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2020. godinu, za koji je gradonačelnik Stevan Bakić istakao da je postignut fenomenalan rezultat s obzirom na sve okolnosti koje su u prethodnoj godini pogodile Suboticu. Doneta je i Odluka o izmenama Statuta Grada Subotice i Odluka o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja komunalnim otpadom, a odbornici su usvojili i Odluku o određivanju pravca pružanja državnih puteva I i II reda koji prolaze kroz naseljena mesta na teritoriji grada Subotice, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2021. godinu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio