Vredna donacija kompanije Delez Srbija

Trgovinski lanac Delez Srbija donirao je UNICEF-u 200.000 evra za modernizaciju i opremanje neonatalnih jedinica u našoj zemlji.

Оvo je, kako se ističe u saopštenju kompanije, najveća donacija privatnog sektora ove godine, koja će omogućiti nabavku prvog transportnog vozila za decu i aparata za terapijsku hipotermiju novorođenčadi Centru za neonatalogiju u Kragujevcu kao i jedan aparat za terapijsku hipotermiju novorođenčadi Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine iz Novog Sada. Donacijom će se, navodi se u saopštenju, obezbediti i stručna edukacija lekara, medicinskih sestara i saradnika za primenu najnovijih znanja i procedura u neonatologiji.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio