Budžet grada nakon rebalansa 7,26 milijardi dinara

Odbornici Skupštine grada, doneli su na 13. sednici Odluku o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada za tekuću godinu.

Potreba za usklađivanjem rashodovane strane sa očekivanim prihodima razlog je za rebalans budžeta, čija je realizacija u prvih sedam meseci 60,47 posto, a prihodi će do kraja godine biti veći nego planirani. Izglasani obim budžeta iznosi 7,26 milijardi dinara, što je za 892 miliona dinara više od planiranog budžeta za ovu godinu odnosno gotovo 14 odsto više. U pogledu prihoda Grad je zabeležio veći priliv novca od komunalnih taksi i taksi za naknade koje su veće za 70 odsto u odnosu na prethodnu godinu, odnosno tu su se izdvojile takse za legalizaciju i takse za komunalni doprinos. Pored ove tačke odbornici su usvojili još 22 tačke dnevnog reda.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio