Subotica dobija novi železnički logistički centar

Moderan logistički centar, trebao bi u narednim godinama da se izgradi u Subotici.

Idejni projekat za logistički centar, trenutno je u pripremi a celokupan projekat realizuje se u okviru prekogranične saradnje sa Mađarskom. Novi logistički centar za železnicu biće smešten u Industrijskoj zoni „Mali Bajmok“ za šta će biti izgrađen novi kolosek koji će se raditi u okviru projekta izgradnje pruge „Beograd-Budimpešta“.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio