OISŠ „Žarko Zrenjanin“ promenila ime u „Svetomir Bojanin“

Osnovna i srednja škola „Žarko Zrenjanin“ prvog dana nove školske godine promenila je svoj višedecenijski naziv i sada nosi ime najpoznatijeg dečijeg psihijatra Svetomira Bojanina, od koga su mnogi učili kako se radi sa decom sa posebnim potrebama.

Na svečanosti koja je upriličena zbog promene imens škole gradonačelnik Stevan Bakič je za ovu školu izdvojeno 17,9 miliona dinara za redovno funkcionisanje, miliona dinara za kupovinu opreme, 400.000 dinara za prvu faze obnove toaleta kao i 900.000 dinara za realizaciju projekta montaže prilagođenog alpinističkog zida za nastavu fizičkog vaspitanja. Takođe je rečeno da je Grad u projektno-tehničku dokumentaciju za uređenje dvorišta takođe uložio 400.000 dinara, a da je sa 557.000 dinara učestvovao u troškovima betoniranja dvorišta, koje je pomogla i Pokrajinska vlada.

Foto: subotica.rs

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio