Uvodi se digitalni nadzor javnih preduzeća u lokalnim samoupravama

Ministarstvo privrede od januara imaće digitalni nadzor nad poslovanjem lokalnih javnih preduzeća, zahvaljujući modernom softveru koji treba da pomogne u planiranju troškova i najvažnije- smanjenju gubitaka.

Novina se sprovodi sa ciljem da se uvede red u poslovanju javnih preduzeća lokalnih samouprava, kako bi se smanjili eventualni gubici. Softver će  automatski povlačiti podatke sortirane po preduzećima sa određene teritorije, i imaće sve informacije od broja zaposlenih do likvidnosti. 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio