Novčana pomoć za najugroženije Subotičane

Ove godine je u budžetu Grada opredeljeno 2,2 miliona dinara više u odnosu na prošlu godinu za novčana davanja za socijalno najugroženije Subotičane koja se realizuju putem Centra za socijalni rad.

Preko ove ustanove socijalne zaštite, najugroženiji sugrađani mogu da ostvare pravo na više vrsta novčane pomoći: jednokratnu novčanu pomoć, novčanu pomoć za ogrev, izuzetnu novčanu pomoć i interventnu novčanu pomoć. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti pojedinac ili porodica koja se nalazi u stanju trenutne socijalne potrebe.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio