Tretman protiv krpelja od 26. do 29. aprila u Subotici

Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj u saradnji s privatnim partnerom „Oris“ d.o.o.  iz Sombora, obaveštava javnost da će tretman protiv krpelja na teritoriji grada Subotice biti sproveden u periodu od 26. do 29. aprila 2022. godine.

Preparati kojima će biti urađen tretman protiv krpelja su otrovni za pčele, pa se mole pčelari da košnice izmeste minimum 5 km od lokacije gde će biti sprovedene mere suzbijanja krpelja, u vremenskom intervalu od 48 sati.

Lokacije pridviđene za tretman:

Subotica: 

 • Park Dudova šuma
 • Okolina stadiona „Spartak“ i Šandorska bara
 • Park Prozivka
 • Park Ćirila i Metodija
 • Park Rajhl Ferenca
 • Sportski tereni, dečije igralište i javna zelena površina za rekreaciju u MZ Kertvaroš (oivičeno ulicama Banijska, A. Aškerca, Dobojska i objektima Javne ustanove „Naša radost“)
 • Poljana oko vrtića „Naš biser“, okolina sportskih terena i dečije igralište u MZ Mali Radanovac (oivičeno ulicama Bele Bartoka, Eduarda Rusijana, Ljube Šercera i Lifke Šandora)
 • Sportski tereni i igralište s okolnim javnim zelenim površinama u MZ Željezničko naselje (Čordaški put  (Jovana Mikića ) – Kruševačka)
 • Sportski tereni i igralište s okolnim javnim zelenim površinama u MZ Šandor (oivičeno ulicama Plate Dobrojevića, Adačka i Ilindenska)
 • Dečije igralište u ulici  Vladimira Rolovića – Vlasenička (MZ Šandor)
 • Dečije igralište na Trgu Paje Jovanovića (MZ Šandor )
 • Dečije igralište i javna zelena površina u ulici  Tolminska (MZ Šandor)
 • Dečije igralište i javna zelena površina u ulici  Jurija Gagarina (MZ Šandor)
 • Dečije igralište u ulici Šenoina ( naselje„Tokio“, MZ Centar 3)
 • Dečije igralište u ulici Braće Jugović (MZ Dudova šuma)
 • Dečije igralište u ulici Nade Dimić (MZ Prozivka)
 • Dečije igralište u ulici Jo Lajoša (MZ Prozivka)
 • Dečije igralište i sportski tereni sa okolnim javnim zelenim površinama  u ulici Leskovačka (MZ Ker)
 • Dečije igralište u ulici Ive Andrića -Rovinjska (MZ Ker)
 • Dečije igralište u ulici Sergeja Jesenjina (MZ Ker)
 • Dečije igralište u ulici Augusta Cesarca – Stevana Filipovića  (MZ Novo selo)
 • Dečije igralište u ulici Velebitska – Vladimira Đanića  (MZ Gat)
 • Dečije igralište u ulici Dragojle Jarnević – Potiska  (MZ Gat)
 • Dečije igralište i sportski tereni na uglu ulica Fočanska i Raška (MZ Mali Bajmak)
 • Dečije igralište u ulici Batinska (MZ Mali Bajmak)
 • Dečije igralište u ulici Rade Končara (MZ Novi Grad)
 • Dečije igralište u ulici Zetska (MZ Kertvaroš)
 • Dečije igralište u ulici Čat Geze – Pesnička (MZ Kertvaroš)
 • Dečije igralište u ulici Petrinjska (MZ Kertvaroš)
 • Dečije igralište u ulici Jovana Mikića (MZ Kertvaroš)
 • Dečije igralište u ulici Šantićeva – kod Centra za socijalni rad (MZ Kertvaroš)
 • Dečije igralište u ulici Lifke Šandora  -Eduarda Rusijana (MZ Mali Radanovac)
 • Dečije igralište u ulici Otvorena – Bele Bartoka (MZ MZ Mali Radanovac )
 • Dečije igralište u ulici  Uralska  – Valjevska (MZ Peščara)
 • Dečije igralište u ulici Kumrovačka  (MZ Peščara)
 • Dečije igralište u u lici  Stubička (MZ Zorka)
 • Poljana kod fabrike „Sever“
 • Poljane u MZ Zorka (oivičene ulicama Edvarda Kardelja, Bezdanska, Kupusunska i Ive Senjanina) i ulični pojas duž bivše fabrike „Zorka“ – Bedanska i Zorkina ulica)
 • Ostale manje javne zelene  površine  i dečija igrališta u gradskim MZ

Palić:

 • Velik Park
 • Obala od Ženskog do Muškog štranda
 • Letnja pozornica
 • Okolina Krvavog jezera
 • Dečije igralište na trgu Lasla Mađara
 • Dečije igralište u ulici Daruvarska
 • Ulica Zelengorska
 • Okolina hotela „Sport“
 • Poljana oko restorana „Brvnara“ i „Fontana“
 • Poljana kod meterološke stanice

Kelebija:

 • Okolina Majdana
 • Dečije igralište u ulici Edvarda Kardelja

Bikovo:

 • Dečije igralište i okolne javne zelene površine kod škole i ambulante

Čantavir:

 • Javna zelena površina na trgu Petefi brigade s pijačnim trgom
 • Dečije igralište u ulici  Lenjinova – Senćanska 
 • Dečije igralište u ulici  Pionirska – 8. marta 
 • Izletište Siget („Ostrvo“)

Bačko Dušanovo:

 • Dušanovački park  –  ćošak ulice Ive Lole Ribara i Škulske ulice
 • Izletište Žablje ostrvo

Višnjovac:

 • Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Mala Bosna:

 • Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Mišićevo:

 • Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Đurđin:

 • Dečije igralište, sportski tereni i okolne javne zelene površine kod škole i ambulante u ulici Vladimira Nazora

Bajmak:

 • Javne zelene površine na Trgu M. Tita
 • Javne zelene površine oko Sportskog centra (oivičeno ulicama M. Gupca, Sajmište Stanišićki put
 • Dečije igralište i ostale javne zelene površine –  Rata (kod kanala)
 • Dečije igralište i ostale javne zelene površine –  Rata (kod škule)

Dolnji Tavankut:

 • Dečije igralište i ostale javne zelene površine u ulici Matka Vukovića

Mirgeš:

 • Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Novi Žednik:

 • Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Stari Žednik:

 • Dečije igralište i okolna javna zelena površina

Za dodatne informacije e-mail: [email protected], telefon:066/499-500.

 • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
 • LovaLova Radio