Ukoliko štediš imaćeš manje, a ne više!

Prva zemlja koja je uvela negativne kamate na štednju stanovništva je Danska, isto je uradila Švajcarska, a onda i Nemačka. Svakom ko ne pristane da plati banci kamatu na svoju štednju, preti gašenje računa. 

Neke su banke već izbacile bogatije klijente, a veliki talas gašenja računa za male štediše tek sledi. Kod nas, bar za sada, samo Narodna banka naplaćuje kamatu – na depozite bankama. – piše RTS.

Na primer, Narodna banka Srbije naplaćuje kamatu od banaka, i to u pet slučajeva.

– na prekonoćne kredite za održavanje likvidnosti

– na kredite i plasmane koji nisu vraćeni u ugovorenom ili propisanom roku

– na razliku između obračuna i ostvarenog prosečnog dnevnog stanja obaveznih deviznih rezervi.

– na iznos pozitivne razlike devizne rezerve

– na iznos pozitivne razlike na dinarske obevezne rezerve.

Narodna banka plaća kamatu:

– na iznos ostvarenog prosečnog dnevnog stanja koji ne prelazi iznos obračunate dinarske obavezne rezerve

– i viškove likvidnih sredstava, radi ublažavanja ekonomskih posledica usled kovida 19.

Kamata za evro u evrozoni i dalje je u minusu – 0,47 odsto. Tako je kod nas dinarska štednja isplativija od one u evrima, zbog stabilnog kursa i viših kamata.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio