Javni sektor prednjači sa platama u odnosu na privatnike!

Republički zavod za statistiku izneo je podatke o aprilskim zaradama u Srbiji gde se pokazalo da su plate u javnom sektoru veće nego u privatnom, imajući u vidu da je prosečna plata u javnom sektoru iznosila 77.886 dinara bez poreza i doprinosa, što je za skoro 7.000 više nego u privatnom sektoru, gde je prosek 70.975 dinara.

Najveća primanja u javnom sektoru imaju zaposleni u državnoj administraciji, gde je prosek 86.889 dinara, za njim su zaposleni u javnim državnim preduzećima sa prosekom 86.149 dinara, dok je pokrajinska administracija sa prosekom od 83.758 dinara na trećem mestu.

Lokalna administracija je u zaostatku za pokrajinskom za skoro 20.000, po tome lokalni službenici u proseku primaju plate u iznosu od 64.700, dok su primanja u lokalnim javnim preduzećima nešto bolja od lokalnih službenika i iznose 67.981 dinar.

Zaposleni u obrazovanju i u kulturi u proseku primaju 70.431 dinar, a u zdravstvu i socijali 79.067 dinara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio