Otklonjene nejasnoće u vezi sa uslovima državne subvencije za kupovinu prvog stana

Država je subvencijama po osnovu rođenja deteta izašla u susret mladim bračnim parovima koji žele da kupe svoj prvi stan, uz određene uslove koje treba dobro proučiti.

Osnovni uslov za dobijanje subvencije jeste da dete mora da bude rođeno tokom ove godine, a majka ne sme posedovati nekretninu na svoje ime. Takođe ukupni mesečni prihodi oba partnera (bračna ili vanbračna) ne smeju biti veće od zbira dve prosečne plate u Srbiji. Prosečna NETO plata u maju iznosila je 74.168 dinara.

Zahtev za subvenciju podnosi majka uz dokaz o bračnoj ili vanbračnoj zajednici.

Veoma je važno podneti predugovor, a ne ugovor o kupoprodaji nekretnine, koji mora biti overen kod javnog beležnika.

Dostavljanjem ugovora umesto predugovora stiče se vlasništvo nad nekretninom, a time se automatski ne ispunjava jedan od osnovnih uslova za dobijanje subvencije.

– Predugovor predstavalja saglasnost volje izeđu ugovrnih strana,odnosno ugovor kojim se obe strane obavezuju da će u nekom naknadnom periodu zaključiti ugovor o kupoprodaju nepokretnosti. Predugovor ne predstavlja osnov za sticanje prava svojine, što u konkretnom slučaju znači da majka ne stiče pravo svojine potpisivanjem predugovora. – rekla je Sanja Lipovčić iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Za razliku od predugovora, kupoprodajni ugovor predstavlja pravni osnov za sticanje imovine. Potpisivanjem ugovora ulazi se u proceduru da se pred nadležnim katastrom promeni vlasništvo, upozoravaju iz Ministarstva.

– Komisija kada razmatra sve uslove, razmatra i sve ono što je upisano u katastar nepokretnosti. Bitno je napometi da licima kojima budu odobrena sredstva po osnovu ove uredbe nikako se ne isplaćuje celokupan iznos sredstava po osnovu kupoprodajnog ugovora, nego treba sačekati da sačekaju da im se isplate sredstva državne pomoći za kupovinu predmetne nepokretnosti. – dodala je Lipovčić.

Zainteresovani za subvencije, u slučaju da im nije najjasnije, mogu da pitaju Ministarstvo direktno, telefonski ili elektronskom poštom.

Do sada su subvencije za stan dobile majke iz Sombora, Kragujevca, Trstenika i Bečeja, a država je u tu svrhu izdovila 35.000 evra.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio