Otvorene prijave za program „Moja prva plata“

Program Vlade Republike Srbije „Moja prva plata” sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje.

Poslodavci koji su zainteresovani za učešće u Programu objavljuju konkretne radne pozicije (sa opisom poslova na srpskom jeziku) na kojima će se mladi osposobljavati za samostalan rad po utvrđenom programu koji odobrava Nacionalna služba za zapošljavanje, uz mentora koji vrši nadzor i pruža podršku.

Za kandidata srednjeg obrazovanja zagarantovana je mesečna naknada od 25.000 din, dok je za one sa višim obrazovanjem zagarantovana naknada od 30.000 din. Pored iznosa koji isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje poslodavci mogu da isplate i dodatna sredstva, ali ne veća od cifre koja je zagarantovana od strane NSZ-a.

Osposobljavanje za rad traje devet meseci, bez zasnivanja radnog odnosa.

Poslodavci koji su zainteresovani za učešće u programu mogu da se prijave do 22. septembra, dok će nezaposlena lica priliku da se prijave imati od 3. do 31. oktobra.

U program „Moja prva plata“ ove godine je planirano da se uključi do 10 hiljada mladih starosti do 30 godina, sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva.

Javni poziv za ovogodišnji program „Moja prva plata“ i sve informacije o programu nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i na satu Moja prva plata.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio