Obaveštenje Načelnika gradske uprave za građane Subotice

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije, doneo je 5. septembra odluku o raspisivanju izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina koji će se održati 13. novembra 2022. godine.

Shodno Rešenju o privremenom zaključenju biračkog spiska nacionalne manjine od 3. septembra na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina bira se:

15 članova Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine; 15 članova Nacionalnog saveta aškalijske nacionalne manjine; po 35 članova Nacionalnog saveta bošnjačke, mađarske i rosmke nacionalne manjine; po 19 članova Nacionalnog saveta bugarske i rusinske nacionalne manjine; po 23 člana Nacionalnog saveta bunjevačke i rumunske nacionalne manjine; po 15 članova Nacionalnog saveta grčke, egipatske, nemačke, poljske, ruske, ukrajinske, slovenačke i češke nacionalne manjine i 29 članova Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine.

Na izborima putem elektronske skupštine za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina bira se 15 članova Nacionalnih saveta goranske nacionalne manjine, po 23 člana Nacionalnih saveta makedonske i crnogorske nacionalne manjine i 29 članova Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine.

Kompletno obaveštenjo možete preuzeti ovde.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio