„Klub 60+“ – volonterski program Savremene galerije za sve građane Subotice preko 60 godina

Savremena galerija u Subotici poziva sve građane preko 60 godina, da svoju radoznalost, otvorenost i znanje podele sa posetiocima galerije i na taj način se uključe u novi volonterski program ove ustanove kulture.

Ovaj volonterski program podrazumeva obuku u trajanju od osam časova, koja će se održati tokom četiri dana, od 15. do 18. novembra a za sve koji žele da se priključe ovom programu nije neophodno da imaju bilo kakvo obrazovanje iz oblasti umetnosti.

U toku obuke budući volonteri biće upoznati sa istorijatom Savremene galerije, sa osnovama komunikacije sa publikom, a saznaće i osnovne informacije o izložbama, umentičkim delima i autorima.

Volonteri će prvi susret sa posetiocima Savremene galerije imati 22. novembra. Zainteresovani za volonterski program “Klub 60+”, do 10. novembra mogu da se prijave za obuku putem telefona 024/553-725 ili da svoju prijavu pošalju na mejl [email protected].

Foto: visitsubotica.rs

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio