Na jučerašnjoj 71. sednici Gradskog veća grada Subotice razmatrano je usvajanje 12 tačaka dnevnog reda

Članovi Gradskog veća grada Subotica održali su juče 71. sednicu na kojoj su razmatrali usvajanje 12 tačaka dnevnog reda, a između ostalog razmatrano je donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Poseban program o korišćenju sredstava iz budžeta grada Subotica za JKP “Stadion”, JP “Subotica-trans” i DOO “Park Palić”.

Takođe se razmatralo donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program upravljanja komunalnim otpadom na teritoriji grada Subotica, Rešenja o davanju saglasnosti na Program održavanja čistoće na površinama javne namene na teritoriji Subotice i na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području, Rešenja o davanju saglasnosti na Program održavanja javnih zelenih površina u našem gradu i na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio