96 migranata pronađeno u šumskom pojasu uz granicu sa Mađarskom

Radna grupa za borbu protiv krijumčarenja ljudi i iregularnih migracija, u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije i lokalnom samoupravom u Subotici, juče je na četiri lokacije pronašla 96 iregularnih migranata, od kojih je pet bezbednosno interesantnih lica, protiv kojih će biti preduzete mere u skladu sa zakonom.

Policija ih je pronašla u improvizovanim kampovima na području šumskog pojasa uz granicu sa Mađarskom, a 91 migrant je autobusima prevezen u prihvatne centre gde će im biti obezbeđen adekvatan smeštaj. Akcije su sprovedene u okviru kontinuiranog rada na suzbijanju iregularnih migracija, uz angažovanje pripadnika Radne grupe formirane po nalogu ministra unutrašnjih poslova.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio