Od 01. februara sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja moguće preko aplikacije, sopštava APR

Agencija za privredne registre Republike Srbije (APR) saopštila je da je od danas 01. februara omogućila obveznicima rad u aplikaciji za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja za 2022. godinu.

Aplikacija je dostupna na portalu sa eUslugama, kome se pristupa preko Sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika, u okviru Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS Agencije). Na internet stranici Agencije su ažurirani tekstovi za sve vrste zahteva putem kojih se mogu dostaviti finansijski izveštaji, odnosno propisana dokumentacija, korisnička uputstva za sastavljanje i dostavljanje konkretne vrste zahteva, kao i tehnička uputstva za korišćenje aplikacije za sastavljanje i dostavljanje finansijskih izveštaja, odnosno dokumentacije, potpisivanje zahteva kvalifikovaim elektronskim potpisom ili sertifikatom u klaudu i uputstvo za plaćanje naknade. Istovremeno, dostupne su i informacije u vezi sa zakonskim rokovima za njihovo dostavljanje, naknada za obradu i objavljivanje zahteva, obima finansijskog izveštaja i pravilima njihove računsko-logičke kontrole, načina razvrstavanja pravnih lica i preduzetnika, odnosno ekonomskih celina, primeni računovodstvene regulative i načinu utvrđivanja obaveze revizije i dostavljanja propisane dokumentacije i slično.

Najznačajnije novine u sastavljanju i dostavljanju finansijskih izveštaja za 2022. godinu su te bda pružaoci računovodstvenih usluga kojima je obveznik ugovorom poverio usluge sastavljanja finansijskih izveštaja moraju da budu upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga. Ukoliko je kao lice odgovorno za sastavljanje finansijskog izveštaja, obveznik obeležio „pružaoca računovodstvene usluge”, a to pravno lice ili preduzetnik nije upisano u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, Agencija takav finansijski izveštaj neće obraditi i javno objaviti. Uključena je i mogućnost potpisivanja zahteva i dokumentacije sa više kvalifikovanih elektronskih potpisa, u slučajevima kada je zakonski zastupnik ograničen supotpisom, a omogućena je i obaveza potpisivanja zahteva i dokumentacije, putem besplatne aplikacije Agencije za potpisivanje elektronskih dokumenata (NexU APR aplikacija) ili aplikacije koje obezbeđuju potpis u klaudu.

Novi korisnici koji do sada nisu imali naloge na sistemu Agencije treba da registruju svoje korisničke naloge na Portalu za elektronsku identifikaciju (eID.gov.rs). Postojeći korisnici mogu da koriste stare naloge kreirane u sistemu Agencije najkasnije do 1. juna 2023. godine. Nakon toga, pristup aplikaciji za sastavljanje i dostavljanje izveštaja odnosno dokumentacije biće dostupan isključivo sa nalogom registrovanim na Portalu eID.gov.rs. Preduzetnici koji se već nalaze u Evidenciji obveznika ne treba ponovo da se prijavljuju, navodi se u saopštenju.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio