Na Paliću započeta sadnja 300 mladih stabala i žbunastih biljaka

Veliki park na Paliću predstavlja prirodno dobro i kulturno-istorijsku celinu još od 1840. godine, a JP „Palić Ludaš“ i lokalna samouprava intenzivno rade na njegovom uređenju. Jesenas su izvađena 44 stara, oštećena stabla a danas, 23. marta, na prvi dan proleća, započeta je sadnja 300 mladih stabala i žbunastih biljaka koji će u narednim godinama krasiti ovaj park.

Lokalnoj samoupravi je izutetno važno da, pored zelenih površina na celoj teritoriji grada, obrati više pažnje na žaštićeno područje pored jezera Palić i Ludaš. – istakla je Čila Goli, član Gradskog veća zadužena za oblast komunalnih delatnosti i razvoja, dodajući da park poput palićkog zahteva intenzivnu bazu znanja JP „Palić Ludaš“, kako bi izdržao vremenske uslove i osetljivo okruženje jezera Palić.

Zahvaljujući projektu Ekolakus povećana je ta baza znanja, stručnjaci su osposobljeni a i obnovljena je i oprema oprema koja je potrebna za održavanje ovakvih zelenih površina. – naglasila je Goli.

Park će biti bogatiji za 5 drvnih vrsta i 5 vrsta žbunastih sadnica jer nadležni iz JP „Palić Ludaš“ smatraju da je isti u poslednje vreme bio dosta zapošten.

Obezbeđena su sredstva za sadnice koje su iz našeg rasadnika. Najviše smo fokusirani na deo parka gde ima najviše posetilaca. Nadamo se da ćemo ovakve akcije moći i u budućnosti da radimo, jer do sada sve što smo zasadili u Jezerskoj ulici i na Trgu Mađar Lasla, svaka sadnica se lepo primila. – izjavila je Marta Dobo, direktorka JP „Palić Ludaš“.

Deo oko glavnog ulaza u park Palić predstavlja najvišu tačku terena od oko 105 metara nadmorske visine koja pogoduje sadnicama lipe koje se tamo sade. Lipa ne voli visok nivo podzemnih voda, a to je i razlog zašto je u prethodnom periodu vek stabala koja su sađena bio kraći.

Sem autohtonih vrsta koje prate hrast lužnjak koji je osnovni u zajednici, sađeni su još i javor klen, beli glog i žbunaste vrste svib, kalina, kurika koje su osnovne vrste za zaštićeno područje parka Palić. Unosimo i javor mleč, vrstu koja je nažalost u prethodnom periodu u velikom broju propala jer je bio u tom životnom veku koji je maksimalno moguć u ovim uslovima. – istakla je Tanja Jotanović, rukovodilac javne jedinice „Komunalno održavanje“ uz poruku da se sađenjem poboljšava biodiverzitet i unosi više vrsta.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio