Subotička Slobodna zona predstavlja paradigmu privrednog uspeha grada

U Plavoj sali Gradske kuće juče 10. marta svečano je potpisan Sporazum o poslovno – tehničkoj saradnji privrednog društva d.o.o. za upravljanje slobodnom zonom „Subotica“ sa predstavnicima grada Kikinda sa kojim već sedam godina traje saradnja, i predstavnicima opštine Senta na koju će Slobodna zona Subotice takođe biti proširena.

Ovom saradnjom stvaraju se dve “podzone”, a takođe otvaraju vrata i za dva nova potencijalna korisnika Slobodne zone Subotica, a to su “Tisa automotiv” i “Japan tobako internešenel”. Potpisivanju su prisustvovali predstavnici visokoškolskih ustanova i srednjih škola, logističkih preduzeća, špedicija, i Regionalne razvojne agencije predstavnici srednjih škola.

Privredno društvo Slobodna zona Subotica u skladu sa svojom novom etapom i novim načinom poslovanja odlučilo je da se pozicionira na drugačiji način u ukupnom privrednom i ekonomskom životu Subotice.

Započet je projekat „Zajedno do uspeha” kojim smo definisali da želimo od Slobodne zone da napravimo „intelektualni inkubator” kako bismo povezali nauku, privredu, obrazovanje uopšte i da napravili sinergiju, jer nauka svoju potvrdu dobija onoga trenutka kada sva saznanja dobiju konkretizaciju u praksi. Drugi motiv je jačanje naših projektnih kapaciteta, budući da planiramo sa potpisnicima sporazuma da nastupimo na domaćim i međunarodnim projektima, razvijemo projektnu aktivnost i iskoristimo nove izvore finansiranja koji se pre svega vežu za projekte. – izjavio je Saša Gravorac, direktor PD „Slobodna zona Subotica” istaknuvši da će prvi kandidovani projekti biti na temu zelene ekonomije i solarnih panela.

Treći cilj je da naša Slobodna zona bude inicijator novog pristupa a to je veće pozicioniranje i podizanje ugleda i imidža koji Slobodna zona treba da ima kao biser razvoja grada Subotice, Vojvodine i Srbije. – rekao je Gravorac.

Prema najavi direktor PD „Slobodna zona Subotica”, još jedno potpisivanje ovakvog sporazuma dogodiće se u septembru ove godine.

Rezultat svega biće konferencija sa visokoškolskim ustanovama, a koja će se odnositi na razmatranje pitanja od značaja za privredni život sa teoretsko – praktičnog aspekta. Na taj način ovi sporazumi neće biti mrtvo slovo na papiru već će dobiti svoj sadržaj jer su danas najvažniji resursi znanje i informacija. Upravo kroz ove sporazume, razmenom informacija, mi podižemo komparativne vrednosti nas i naših partnera. Odaziv na potpisivanje sporazuma govori da imamo zajednički interes – zaključio je Gravorac.

Opština Senta već niz godina radi na tome da stvara što bolje uslove za rast i razvoj svoje privrede, naročito za onaj deo privrede koji se bavi izvozom i uvozom robe, i uz pomoć proširenja Slobodne zone Subotica na područje Sente, uspeli smo da završimo jedan važan korak za razvoj naše privrede, da otvaramo bescarinsku zonu u industrijskoj zoni zapad. Imamo dve velike firme koje rade ovakve poslove i kojima je velika pomoć bescarinska zona. Nadamo se da ćemo ovu saradnju moći proširiti i na našu drugu industrijsku zonu i time stvarati još bolje uslove za razvoj privrede ovog regiona i naše opštine. – izjavio je Rudolf Cegledi, predsednik opštine Senta.

Saradnja grada Kikinde i Slobodne zone Subotica datira od 2016. Godine, a u prethodnom sedmogodišnjem periodu za sada postoji jedna kompanija koja radi u režimu slobodne carinske zone, to je italijanska kompanija Zopas.

U svim pregovorima koje vodimo sa potencijalnim investitorima, osim uređenih industrijskih zona, jedan od glavnih aduta koje imamo upravo je mogućnost nuđenja rada u režimu slobodne carinske zone. Osim postojeće kompanije, u još dve industrijske zone imamo raspoloživo oko 20 hektara uređenog građevinskog zemljišta kompletno sa infrastrukturom, kako energetskom tako i komunalnom, i u toku su razgovori sa potencijalnim investitorima za koje je upravo mogućnost rada u režimu slobodne cartinske zone jedan od opredeljujućih faktora za izbor Kikinde ili neke druge slične sredine koja ima takvu mogućnost. – naglasio je Saša Tanackov, član Gradskog veća Kikinde za privredu.

Prema oceni člana Gradskog veća Subotice zaduženog za oblast privrede, Srđana Samardžića, subotička Slobodna zona predstavlja paradigmu privrednog uspeha grada, a potpisivanjem sporazuma, upravo je sinergija znanja, veština, poslovnog uspeha i iskustava došla do izražaja.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio