Na graničnom prečlazu Horgoš sprečen nedozvoljen unos novca u Srbiju

Tokom proteklog vikenda carinici su na graničnom prelazu Horgoš, u saradnji sa policijom, sprečili nekoliko putnika da preko granice bez prijavljivanja prenesu više od 70.000 evra.

Na ulaznoj strani graničnog prelazu Horgoš su 22. i 23. aprila 2023. godine otkrivena dva slučaja krijumčarenja deviza i zaplenjeno je gotovo 72.000 evra. Kod 52-godišnjeg muškarca, koji je mercedesom strane registracije sam putovao iz Češke ka našoj zemlji, pronađeno je 68.800 neprijavljenih evra u džepovima i torbici. Putniku je vraćen dozvoljeni iznos, dok je do okončanja postupka pred nadležnim sudom zadržana suma od 58.800 evra. Dan kasnije je na istom prelazu, tokom detaljne ulazne kontrole, u vratima audija kojim je iz Republike Slovačke ka Srbiji sam putovao 55-godišnji muškarac, pronađeno dodatnih 13.000 sakrivenih evra, nakon što je putnik prethodno prijavio i pokazao dozvoljenu sumu od 10.000.

Uprava carina podseća da se bez prijavljivanja preko granice može preneti suma koja ne prelazi 10.000 evra, kao i da sve dragocenosti koje putnici nose sa sobom obavezno treba prijaviti, jer se tako sprečava rizik da one budu privremeno ili trajno oduzete zbog učinjenog prekršaja.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio