Otvoren „Migracioni servisni centar NSZ-a“ u Filijali Subotica

Predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) danas, 21. aprila otvorili su “Migracioni servisni centar NSZ-a”, u Filijali Subotica, u ulici Jovana Mikića br. 12.

Otvaranju su prisustvovali Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije, Marija Bogdanović, vođa globalnih programa „Migracije za razvoj“ (PME) i „Migracije i dijaspora“ (PMD) u Srbiji i rukovodilac Nemačkog informativnog centra za migracije, stručno obrazovanje i karijeru (DIMAK), i Verica Vujadinović, v.d direktorka Filijale Subotica. Ovo je osmi centar u Srbiji koji je namenjen za povratnike iz dijaspore kako bi poslodavci lakše došli do kvalitetne radne snage.

Tema migracija prisutna je ne samo u Republici Srbiji već sva globalna migratorna kretanja nameću ovu temu svim odgovornim državama i vladama. Poslednji popis stanovništva pokazao je da se suočavamo sa sve većim udelom starijeg stanovništva u ukupnom broju stanovnika, samim tim smanjuje se broj radno aktivnog stanovništva. Suočavali smo se godinama unazad sa velikim odlivom radno sposobnog stanovništva, a sada se suočavamo i sa velikim prilivom stranih radnika. Sve to pokazuje da moramo da preduzmem odgovarajuće mere kako bismo usporili odliv radno sposobnog stanovništva, stvorili dobre uslove za povratak onih koji su otišli i potražili šansu na nekim drugim tržištima i kako bi smo uspostavili jače veze sa našom dijasporom ali i jače veze sa lokalnim institucijama i organima koji bi mogli biti adekvatna podrška svim povratnicima koji se opredele da se vrate u svoju zemlju i da ovde potraži šansu za zaposlenje. – istakao je Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije uz poruku da su u našoj zemlji šanse za zaposlenjem trenutno najveće jer je velika potražnja za kvalitetnom radnom snagom. Prema njegovim rečima, oni radnici koji su bili u inostranstvu i koji su stekli dodatna znanja, veštine i kompetencije, u Srbiji mogu biti dobar resurs za nove potrebe poslodavaca.

Ako imamo potrebu da obezbeđujemo stranu radnu snagu sigurno da možemo da na neki način integrišemo one koji se vraćaju. – zaključio je Martinović.

U prošloj godini izdato je preko 35.000 dozvola za rad strancima, a do ovog perioda, u tekućoj godini izdato je 14.000.

Voleli bismo kada bi što više domaće radne snage uključili u sve ključne projekte poslovanja, one koji su se možda opredelili da odu da ih zadržimo, a oni koji su otišli da im damo šansu da se vrate. – poručio je Martinović.

Razvojna saradnja između Savezne republike Nemačke i Republike Srbije traje već čitave 23 godine kada je Nemačka izdvojila za pomoć reformskim procesima pridruživanja Evropskoj uniji za Srbiju preko 2,5. milijarde evra, na današnji dan. Ciljevi naše podrške su od samog starta bili usmereni na jačanje efikasnosti privrede i uticaj na bolji život građana. “GIZ” je po obimu sredstava izdvojenih do sada, najveći bilateralni donator u Srbiji, a ostvareni rezultati govore u prilog tome da je ova podrška dobro usmeravana. – istakla je Marija Bogdanović ispred Nemačke organizacije za međinarodnu saradnju (GIZ), uz naglasak da je cilj pružiti pojedincima koji se vraćaju u Srbiju što bolji i efikasniji odgovor na njihove potrebe, što je ostvarivo koordinisanom saradnjom lokalnih institucija koje su relevantne.

Zato će Migracioni servisni centri biti centralno mesto koje će moći da odgovori na potrebe povratnika. – rekla je Bogdanović.

Odgovori na sadašnje probleme se ne mogu rešavati jučerašnjim metodama, već moramo upravo kroz dijalog dolaziti do odgovora. – izjavio je Srđan Samardžić, član Gradskog veća zadužen za privredu lokalne samouprave koja će biti važan i odgovoran partner ovoga centra u stvaranju privrednog i društvenog ambienta za usporavanje odlaska radne snage.

Povratnika oko sporazuma o readmisiji u Subotici imamo evidentiranih u nevladinom sektoru preko 70 porodica, i to su višečlane porodice koje imaju kompleksnu problematiku po pitanju prirode prebivališta i dokumentacije ali ovo je krajnji momenat da se otvore vrata, da postavimo dobru komunikaciju sa onim sektorom koji omogućava zapošljavanje. – rekao je Stevan Nikolić, koordinator za saradnju Grada sa Romskom zajednicom.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio