U Srbiji moguće obrazovanje na maternjem jeziku od vrtića do srednje škole na osam jezika nacionalnih zajednica

Imajući u vidu da je u Republici Srbiji počeo upis dece u prve razrede osnovnih škola za školsku 2023/2024. godinu, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, podseća javnost na to da pripadnici nacionalnih manjina u Srbiji imaju pravo da svoju decu upišu u razrede u kojima se nastava izvodi na njihovom maternjem jeziku.

Ovim putem Ministarstvo ih podstiče i ohrabruje na to da tu svoju mogućnost bez ikakvih zadrški u celosti i ostvare. Radi ostvarivanja ovog prava, Republika Srbija je u svom vaspitno-obrazovnom sistemu obezbedila, osim na srpskom jeziku, i celokupno obrazovanje na maternjem jeziku – od vrtića završno sa srednjom školom – na osam jezika nacionalnih zajednica, albanskom, bosanskom, bugarskom, mađarskom, rusinskom, rumunskom, slovačkom i hrvatskom jeziku.

Osim toga, na osam jezika nacionalnih manjina predaje se u okviru nastavnog predmeta „Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture“, i to na bunjevačkom, vlaškom, makedonskom, nemačkom, romskom, slovenačkom, ukrajinskom i češkom jeziku. Približno 60.000 dece pohađa nastavu na manjinskim jezicima u Republici Srbiji na svim nivoima obrazovanja, navodi se u saopštenju

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio