Na Stadionu malih sportova u Subotici održana simulacija saobraćajne nesreće

Jedna loša procena, koje piće više ili neodgovorno ponašanje u saobraćaju, dovoljni su da izazovu nesreću zbog koje se možemo kajati celoga života, ili pak izgubiti svoj život. U tu svrhu, po četvrti put u našem gradu, pripadnici subotičke policije, Vatrogasno-spasilačkog bataljona, Služba hitne medicinske pomoći, aktivisti gradske organizacije Crvenog Krsta i radnici JP „Pogrebno“ održali su danas, 23. maja, na Stadionu malih sportova simulaciju saobraćajne nezgode koja je organizovana u okviru akcije „Matura“, MUP-a Republike Srbije.

Još od 2007. godine, u Subotici se organizuje simulacija saobraćajne nezgode koja je veoma važna, pre svega u preventivnom smislu, kako za srednjoškolce i mlade i neiskusne vozače, tako i za sve učesnike akcije koji imaju priliku da testiraju svoje sposobnosti.

Ono što je veoma bitno za prevenciju je to da mladi shvate koji problemi mogu da nastanu i koja je kompletna situacija koja se u jednoj saobraćajnoj nesreći dogodi, šta se sme uraditi, šta se može uraditi, a sa druge strane šta ne treba uraditi, a to je pre svega ne sesti u vozilo kraj alkoholisanog vozača, jer neće uvek najgore stradati onaj ko je napravio problem. Što se Službe hitne medicinske pomoći tiče, nama je ova akcija takođe veoma značajna jer je ovo jedinstvena prilika da u „sterilnim okolnostima“ možemo zajedno da vežbamo, sa vatrogascima i policijom. Mi to radimo na dnevnoj bazi, danju, noću, po kiši i lošem vremenu ali mislim da je potrebno da se nađe vremena za ovakve stvari. – kaže Žolt Sendi, glavni tehničar službe Hitne medicinske pomoći Subotica, uz poruku svim mladima da razmišljaju unapred. – Budite pametni, čuvajte jedni druge i radite odgovorno. – naglašava Sendi.

Prva pomoć kao jedna od najprepoznatljivijih aktivnosti organizacije Crvenog Krsta, u našem gradu takođe predstavlja značajan deo naše svakodnevice i ovom današnjom vežbom smo zapravo hteli skrenuti pažnju našim sugrađanima i široj javnosti na to koliko je važno bezbedno ponašanje u saobraćaju i koliko je važna blagovremena, adekvatna ukazana prva pomoć. U tom smislu, u Crvenom Krstu Subotica se organizuje edukacija iz ove oblasti iz osnovne i napredne tehnike pružanja prve pomoći, a današnjom manifestacijom smo želeli skrenuti pažnju svima i ukazati na podizanje nivoa svesti javnosti o značaju kulture bezbednosti svih nas. – poručuje Dijana Gabrić, stručni saradnik za prvu pomoć delovanje u nesrećama ispred Crvenog Krst Subotica.

Svedoci smo, nažalost, da se na nedeljnom nivou, sve više saobraćajnih nezgoda dešava u našem gradu.

Želimo da deci, učenicima i mladim vozačima kojih najviše ima u ovom uzrastu ukažemo na opasnosti i bezbedan način ponašanja u saobraćaju, kako može iz nekih nemilih događaja da se desi strašna stvar, da shvate šta mogu da učine sa jednom greškom koja može da izazove raznorazne posledice i da znaju da sa svojim neodgovornim ponašanjem mogu da naštete drugima i vide kakav bol mogu da izazovu kod roditelja, sami među sobom i kada ostanu bez nekoga ko im je drag. – upozorava svojom izjavom Ruben Pertet,  kapetan saobraćajne policije Subotica.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio