Prosečna neto zarada u Subotici za april skoro 75 hiljada dinara

Republički Zavod za statistiku objavio je danas, 29. juna da je prosečna bruto zarada obračunata za april 2023. godine iznosila je 115.631 dinar, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 83.812 dinara.

Bruto i neto zarade u periodu januar–april 2023. godine, u odnosu na isti period prošle godine, nominalno su veće za 15,3%, a realno su manje za 0,4%. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečne bruto i neto zarade za april 2023. godine nominalno su veće za 14,8%, a realno su manje za 0,3%. Medijalna neto zarada za april 2023. godine iznosila je 63.954 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Prosečna neto zarada u Subotici za april 2023. godine je iznosila 74.140 dinara.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio