Završena prva faza radova na uređenju Vikend naselja na Paliću

Preduzeće „Park Palić“ d.o.o. je tokom juna završilo prvu fazu radova na uređenju Vikend naselja na Paliću. Uspešno je uklonjeno 13 nelegalnih i devastiranih objekata, očišćene su i uređene parcele na kojima su se objekti nalazili, čime su stvoreni potrebni uslovi za pristup mehanizaciji koja je neophodna i za nastavak radova na ovom projektu.

U predstojećem periodu preduzeće „Park Palić“ d.o.o. nastaviće sa radovima na uređenju Vikend naselja. Planirano je uređivanje zelenih površina, krčenje šiblja i orezivanje suvih stabala, a istovremeno će se raditi i na rešavanju imovinsko pravnih pitanja preostalih objekata koji su u ruševnom ili zapuštenom stanju, a čiji pravni status još nije rešen. Prema podacima iz Katastra nepokretnosti, ali i redovnim obilaskom terena, ustanovljeno je da su preostali nelegalni i zapušteni objekti u vlasništvu privatnih lica, privatnih i državnih preduzeća i kompanija, kao i preduzeća koja više ne postoje, ali imaju svoje pravne naslednike. Takođe, ustanovljeno je da postoje objekti u vlasništvu Republike Srbije, ali da su pravna lica koja su korisnici objekata započela proces legalizacije i zainteresovani su za njihovo renoviranje. Tokom naredne nedelje preduzeće „Park Palić“ d.o.o. intenziviraće kontakt sa vlasnicima i pravnim naslednicima pomenutih objekata kako bi se uz konsultacije, stručnu analizu i pružanje adekvatnih informacija zajednički pronašlo rešenje za uređenje ili obnovu objekata, pružila pomoć prilikom procesa legalizacije ili eventualano donelo rešenje o uklanjanju objekata. Projekt uređivanja građevinskog zemljišta u javnoj svojini – uklanjanje nelegalnih i oronulih objekata i pribavljanje rešenja o njihovom uklanjanju u Vikend naselju, jedan je od najzahtevnijih u protekle dve decenije, a njegovom realizacijom turistička destinacija Palić dobiće još jedan uređen i atraktivan deo, u interesu i vlasnika objekata, ali i posetilaca.

Preduzeće „Park Palić“ d.o.o. nastaviće sa realizacijom ovog projekta po fazama, potpuno transparentno, u skladu sa Planom detaljne regulacije, podacima iz Katastra nepokretnosti i Direkcije za imovinu, a u saradnji sa vlasnicima objekata i nadležnim institucijama.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio