Zloupotreba droga ima negativne posledice po zdravlje i živote ljudi

Zloupotreba i posledice zloupotrebe psihoaktivnih supstanci pogađaju sve društvene slojeve u svim zemljama sveta. Zloupotreba droga ima negativne posledice po zdravlje i živote ljudi, podstiče kriminal i maloletničku delikvenciju.

Rezolucijom 42/112, 1987. godine Generalna skupština UN-a proglasila je današnji dan, 26. jun Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama kao izraz odlučnosti da ojača delovanje i saradnju u borbi protiv zloupotrebe i trgovine drogama. Ovaj dan obeležava se širom sveta u cilju mobilisanja pojedinaca i zajednice za aktivan odnos u suzbijanju problema zloupotrebe droga. Cilj kampanje je podrška prevenciji upotrebe droga, koja je zasnovana na naučnim dokazima o efikasnosti, kao i povećanje efektivnog ulaganja u dobrobit dece i mladih. Prevencija u oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci je sklop psiholoških, socijalnih, pravnih i zdravstvenih aktivnosti sa ciljem sprečavanja oštećenja zdravlja, nastanka bolesti i posledica izazvanih rizičnim ponašanjem, tj. korišćenjem psihoaktivnih supstanci. Glavni ciljevi prevencije su sprečavanje konzumiranja psihoaktivnih supstanci, odlaganje konzumiranja psihoaktivnih supstanci i sprečavanje da oni, koji eksperimentišu sa drogama, postanu korisnici visokog rizika i zavisnici od droga.

Detinjstvo i adolescencija su periodi značajnog razvoja i mogućnosti, ali i periodi kada su deca i adolescenti posebno osetljivi na rizična ponašanja, uključujući i upotrebu duvana, alkohola i droga. Većina mladih nikada neće koristiti droge, ali oni koji hoće su često pogođeni faktorima koji su van njihove kontrole. Faktori su nedostatak roditeljske brige i ljubavi, siromaštvo, izloženost nasilju, zatim školski faktori, kao i provođenje vremena sa vršnjacima koji se rizično ponašaju. Posebno važno je razvijati i sprovoditi programe namenjene osetljivim grupama mladih i raditi sa mladima koji imaju povećani rizik za korišćenje psihoaktivnih supstanci. Uključivanje roditelja u različite preventivne aktivnosti, uvek kada je to moguće, takođe ima veoma veliki značaj.

Važno je istaći da sve aktivnosti, koje se organizuju u okviru obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droge, podrazumevaju intenzivnu saradnju sa svim sektorima društva kao i sa medijima. Za svaku zajednicu je značajno učešće škola, roditelja, policije, radno aktivnog stanovništva i poslodavaca, medija, verskih zajednica, zdravstvenih radnika i udruženja građana u svim aktivnostima koje imaju za cilj smanjenje zloupotrebe droga. – kaže dr Zorica V. Dragaš, specijalista Socijalne medicine Zavoda za javno zdravlje Subotica.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio