Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj poreduzetništva za početnike u poslovanju i mlade

Ministarstvo privrede Republike Srbije raspisalo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava po programu podsticanja razvoja poreduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju, i mlade u 2023. godini. Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 300.000.000 dinara, a preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kredita Fonda.

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva, odnosno u 2021, 2022. ili 2023. godini, kao i preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije pet godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, odnosno u 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. ili 2023 godini, a čiji osnivač i zakonski zastupnik je fizičko lice starosti do 35 godina. Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000 dinara, niti veći od 6.000.000 dinara za sve privredne subjekte. Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju kupovinu opreme, alata i dostavnih vozila, uključujući i mopede na električni pogon, koje služi za prevoz sopstvenih proizvoda, repromaterijala i sirovina i drugih transportnih sredstava uključenih u proces proizvodnje ili pružanje usluga, novih ili polovnih, ne starijih od pet godina, potom tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 1.000.000 dinara i operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja, za koje se potražuju sredstva Programa.

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za kredit i zahtev za bespovratna sredstva sa pratećom dokumentacijom, u skladu sa Programom, mogu se predati Fondu za razvoj Republike Srbije u dva primerka, na adresama: ul. Bulevar Nemanjića 14a, Niš i ul. Knez Mihailova br. 14, Beograd ili preko Portala Fonda za razvoj RS koji se nalazi na sajtu Fonda, u jednom primerku. Javni poziv je otvoren dok iznos traženih bespovratnih sredstava ne premaši iznos raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio