Od septembra besplatan boravak u vrtićima u Subotici

Na 88. sednici Gradskog veća Grada Subotice usvojene su i upućene Skupštini na usvajanje dve tačke dnevnog reda koje se odnose na pomoć i podršku roditeljima u vidu naknade troškova boravke dece u Predškolskoj ustanovi „Naša radost”, čiji je osnivač Grad, ali i privatnim predškolskim ustanovama u Subotici.

Ovim postupkom, Subotica nastavlja sa politikom podrške porodici i roditeljstvu.

Doneo sam odluku da od 1. septembra ove godine Grad u potpunosti snosi troškove boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Naša radost“, i vrtićima pri osnovnim školama u Čantaviru i Đurđinu. Takođe, sufinansiraćemo deo troškova za decu u verifikovanim privatnim predškolskim ustanovama sa teritorije Grada Subotice, čiji roditelji ili drugi zakonski zastupnici ispunjenjem uslova iz Odluke ostvaruju ovo pravo, i to u visini od 10.000 dinara. – izjavio je gradonačelnik Subotice Stevan Bakić i dodao da ovo pravo u privatnim vrtićima stiču deca čija su oba roditelja zaposlena, državljani su Srbije i imaju ukupan mesečni prihod do 200.000 dinara.

Stabilnim finansijama, dobrom racionalizacijom budžetskih sredstava i postavljanjem prioriteta  omogućili smo, tako, za više od 4.500 naših najmlađih sugrađana besplatan boravak u vrtićima „ Naše radosti“, uz sve druge socijalne usluge koje plaćamo na nivou grada – od personalnih asistenata, do dnevnog boravka za decu i mlade ometene u razvoju, usluge stanovanja uz podršku, kao i pomoći trudnicama i majkama za rođenje prvog deteta. – naglasio je Bakić rekavši da je pomenuta odluka u skladu sa nacionalnom politikom podizanja nataliteta u Srbiji, ali i podizanja standarda i kvaliteta života.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio