„Zelena veština za mlade: ka održivom svetu“ ovgodišnja tema Međunarodnog dana mladih

Međunarodni dan mladih održava se sutra, 12. avgusta tekuće godine, a ovogodišnja tema, “Zelene veštine za mlade: ka održivom svetu”, šalje jasnu poruku da svet kreće u zelenu tranziciju. Pomeranje ka ekološki održivom svetu je ključno, ne samo zbog odgovora na globalnu klimatsku krizu, već i za dostizanje ciljeva održivog razvoja. Uspešna tranzicija ka zelenijem svetu zavisiće od razvoja zelenih veština kod stanovništva.

Zelene veštine jesu „znanja, sposobnosti, vrednosti i stavovi potrebni za život, razvoj i podršku održivom i resursno efikasnom društvu“. Mladi mogu biti pozitivna snaga za razvoj kada im se pruži znanje i mogućnosti koje su im potrebne da napreduju. Danas postoji 1,2 milijarde mladih ljudi uzrasta od 15 do 24 godine, što čini 16% svetske populacije, a predviđa se da će do 2030. godine, ciljnog datuma za dostizanje ciljeva održivog razvoja koji čine Agendu 2030, broj mladih porasti za 7% ili na skoro 1,3 milijarde. Kancelarija za mlade Grada Subotica sa brojnim partnerima organizuje akciju na Međunarodni dan mladih u Subotici, 12. avgusta na Prozivci u terminu od 16 do 21 čas. Zavod za javno zdravlje Subotica se pridružuje obeležavanju.

Na štandu Zavoda mladima će biti omogućeno merenje indeksa telesne mase i određivanje kompozicije mišićne mase i masnog tkiva, a mladi će imati mogućnost i da isprobaju naočale za simulaciju opasnih faktora u saobraćaju, na primer uticaja alkohola i marihuane. Lekar će razgovarati sa mladima o rizicima korišćenja psihoaktivnih supstanci. Moto akcije je „Ja znam…i mogu da biram!“

Šaljemo poruku mladima šta je to sigurno za njih i zašto im je potrebno znanja o pravilnoj ishrani, redovnoj fizičkoj aktivnosti, alkoholu i psihoaktivnim supstancama, uključujući i nove duvanske i nikotinske proizvode. Da bi u procesu odrastanja ostvarili sve svoje kapacitete, fizičke, mentalne, emocionalne i socijalne i vodili ispunjen i kvalitetan život, važno je da znaju šta je to sigurno za njih i šta može u pozitivnom ili negativnom smislu uticati na njihovo zdravlje. Na akciji će se promovisati pravilna ishrana, redovna fizička aktivnost, nekorišćenje psihoaktivnih supstanci i odgovorno seksualno ponašanje kao dobar izbor za kvalitetno odrastanje danas i dobro zdravlje u budućnosti. Deliće se i prigodan zdravstveno-edukativni materijal, a mladi će moći porazgovarati i dobiti savete lekara o svim važnim aspektima svoga zdravlja. – poručuje rim. mr sc. med. dr Nada Kosić Bibić, specijalista socijalne medicine i načelnik Centra za promociju zdravlja.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio