Grad Subotica opredelio milion dinara za realizaciju konkursa u oblasti omladinskog sektora

Grad Subotica doneo je Odluku o izborima programa i raspodeli sredstava na Javnom konkursu za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora na teritoriji Grada Subotice za 2023. godinu.

Grad će dodeliti sredstva u iznosu od 1.000.000 dinara podnosiocima prijava na javnom konkursu koja će se realizovati u 2023. godini. Prenos dodeljenih sredstava izvršiće se izabranim podnosiocima prijava u okviru Sekretarijata za društvene delatnosti, za programe razvoja sporta i omladine i sprovođenje omladinske politike. Sredstva će se izabranim podnosiocima prijava isplaćivati u skladu sa dinamikom priliva sredstava u budžet Grada Subotice za 2023. godinu.

Izabrani podnosioci prijava dužni su da programe, odnosno projekte realizuju zaključno sa 31. decembrom tekuće godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio