Besplatni bazeni za penzionere u Subotici

Odlukom Gradskog veća Grada Subotica, svi penzioneri će ubuduće bazen u Dudovoj šumi i zatvoreni bazen „Prozivka“ moći da koriste besplatno, u rekreativnim terminima, od 6 do 7:30 časova.

Rebalansom gradskog budžeta dodata su sredstva u vidu tekućih subvencija JKP „Stadion“ kako bi preduzeće moglo da pokriva sve potrebne troškove i kako bi svi objekti koji su u njihovoj nadležnosti bili u funkciji. Nakon što su penzioneri izneli molbu da im se plaćanje ulaznice na bazene olakša, predsednik Skupštine Grada Subotica, dr Balint Pastor tražio je da im se izađe u susret jer oni koriste bazene zbog zdravstvenih tegoba. Odlučeno je da će se pristupiti akciji republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje pa će penzioneri koji žele, u jutarnjim rekreativnim satima moći da koriste bazene, bez naknade – izjavila je Čila Goli, član Gradskog veća Grada Subotica. Goli je dodala da je ove godine za potrebe JKP „Stadion“ iz budžeta izdvojeno 164 miliona dinara, ali je rebalansom ta suma podignuta na 182 miliona dinara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio