Policija dobila informatičku opremu u vrednosti višoj od 270.000 evra

Upravi kriminalističke policije uručena je juče, 12. decembra, u Beogradu donacija informatičke opreme u vrednosti višoj od 270.000 evra,  koja će doprineti efikasnijem radu u oblasti borbe protiv krivičnih dela pranja novca i finansiranja terorizma i unaprediti postojeći softver za upravljanje predmetima u ovoj oblasti.

Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju i Savet Evrope obezbedili su hardversku opremu u vrednosti od 50.000 evra i preko 220.000 evra uložili u razvoj softvera za novi sistem upravljanja predmetima u oblasti pranja novca i finansijskih istraga. Sistematsko prikupljanje i obrada informacija je od ključnog značaja za bolje procesuiranje krivičnih dela pranja novca i finansiranja terorizma, kao i za efikasno privremeno i trajno oduzimanje imovine stečene kriminalom. Sistem za upravljanje predmetima, koji se trenutno razvija uz podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Saveta Evrope, počeće da se primenjuje u toku 2024. godine i omogućiće elektronsku obradu i razmenu informacija o nezakonitoj imovini između državnih organa.

Bolja koordinacija i automatska razmena podataka će dovesti do većeg broja istraga i krivičnih postupaka za krivična dela pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji, a prijem, obrada i prosleđivanje informacija obavljaće se u skladu sa evropskim standardima i u skladu sa standardima o zaštiti podataka o ličnosti. Nada Ćuk, v.d. šefa Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu je istakla da unapređena hardverska oprema rešava jedan od najviših prioriteta koje je utvrdilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, u njihovim naporima ka efikasnijem otkrivanju i procesuiranju predmeta pranja novca i finansiranja terorizma.

Ova aktivnost je deo širih napora koje ulaže Vlada Republike Srbije uz podršku Saveta Evrope, sa ciljem da u potpunosti uskladi svoj pravni i institucionalni okvir sa standardima Saveta Evrope u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i da pokaže odlučnost u razbijanju kriminalnih grupa i njihovih finansijskih struktura. Unapređeno rukovanje prikupljenim informacijama će doprineti lakšoj identifikaciji imovine koju drže ili kontrolišu kriminalci i kriminalne grupe, čime će se poboljšati efikasnost privremenog i trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalom – rekla je Ćuk.

Projekat pored donacije obuhvata setove radionica koje imaju značajan doprinos u radu policijskih službenika koji rade na predmetima organizovanog finansijskog kriminala, borbi protiv terorizma i prekograničnog kriminala.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio