Sa sednice Vlade Republike Srbije

Vlada Republike Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici Zaključak o načinu finansiranja lečenja lica obolelih od retkih bolesti u 2024. godini kako bi se obezbedio nastavak, ali i započinjanje lečenja tih pacijenata, i za to je iz budžeta za 2024. godinu obezbeđeno ukupno 7.200.000.000 dinara. Sredstva su namenjena onim pacijentima za koje Republička stručna komisija za retke bolesti donese odluku da je lečenje neophodno i prioritetno.

Na sednici je usvojena Uredba o uslovima, načinu dodele i korišćenja sredstava podsticaja za razvoj i unapređenje ruralnog turizma kojom se, prvi put za ovu namenu, bespovratno dodeljuje 150 miliona dinara. Pravo na dodelu sredstava imaju seoska turistička domaćinstva, salaši i etno kuće evidentirani u informacionom sistemu E-turista, za dogradnju, rekonstrukciju i dodatno opremanje postojećih ugostiteljskih objekata za smeštaj. Maksimalna visina podsticaja po projektu je 2,9 miliona dinara, uz obavezu sopstvenog učešća u iznosu od 10 odsto ukupne vrednosti investicije.

Vlada je usvojila i Uredbu o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog rasta u Republici Srbiji u 2024. godini, koja za cilj ima i jačanje regionalnih institucionalnih kapaciteta, institucionalne infrastrukture za podsticanje tog rasta i razvoja i jačanje kapaciteta za strateško planiranje razvoja na regionalnom i lokalnom nivou. Za ove namene obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 315.000.000 dinara.

Na sednici je usvojena Uredba o utvrđivanju Programa podrške razvoju poslovne infrastrukture u 2024. godini kako bi se unapredio razvojni potencijal jedinica lokalnih samouprava kroz stvaranje povoljnih uslova za privlačenje investicija, unapredio privredni ambijent i otvorila nova radna mesta, što bi trebalo da dovede do smanjenja razlika u privrednom potencijalu gradova i opština. Vlada Srbije je za sporvođenje ovog programa obezbedila 746.000.000 dinara. Javni poziv će ubuduće biti raspisivan u drugom kvartalu tekuće godine, a sredstva raspoređena u budžetu za narednu godinu. Na ovaj način će efikasnije biti utrošena opredeljena budžetska sredstva i obezbeđena bolja realizacija na terenu.

Na jučerašnjoj sednici usvojena je i izmenjena Uredba o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama, kojom su iznosi za osvojene medalje povećani. Novčane nagrade sportistima, posebno za sportske rezultate ostvarene na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama i Šahovskoj olimpijadi, od velikog su interesa za razvoj i afirmaciju sporta, za što bolju motivaciju i pripremu sportista za postizanje još boljih rezultata koji će doprineti afirmaciji i ugledu naše države. S obzirom na činjenicu da ove godine predstoje Olimpijske igre – Pariz 2024, ova nova rešenja su dodatni motiv članovima nacionalne sportske reprezentacije za postizanje još boljih rezultata.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio