Postignut dogovor Unije poljoprivrednika i Gradske uprave

U toku prethodne nedelje Unija udruženja poljoprivrednika Subotice održala je sastanak sa gradonačelnikom Subotice, Stevanom Bakićem na temu planiranih mera i programa podrške za tekuću 2024. godinu. Pregovori su konačno finalizirani juče, 18. marta, a kako iz Unije navode, njihovi zahtevi prihvaćeni su skoro u celosti.

– Došli smo do dogovora i kompromisa, ono što smo poslali u dopisu u decembru prošle godine skoro 100% je usvojeno. Od prvobitnog subvencionisanja kupovine poljoprivrednog zemljišta se odustalo, a mera subvencionisanja kupovine mehaizacije je vraćena, tražili smo 23 miliona dinara, odobrena su nam 22 miliona dinara, sa tim smo zadovoljni. Kod pojedinih mera poput veterinarskih usluga ukazali smo na neke nedostatke, i to je usvojeno.  Jedino smo nezadovoljni sa osiguranjem useva, tu veliki broj poljoprvrednika neće moći da ostvari povrat iz razloga što je odobreno svega sedam i po miliona dinara. Jedna mera se za ovu godinu morala žrtvovati, ali za sledeću godinu imamo obećanje da će biti više sredstava pa će i ona biti zadovoljena – izjavio je Marinko Kujundžić ispred Udruženja poljoprivrednih proizvođača Subotice i jedan od članova subotičke Unije udruženja poljoprivrednika.

Za tekuću 2024. godinu iz gradskog budžeta namenjeno je 50 miliona dinara kao mera podrške paorima Subotice. Od ove sume, 22 miliona dinara namenjeno je za obnovu mehanizacije, sedam i po miliona za osiguranje useva, dok su za analizu zemljišta, veterinarske usluge, osemenjavanje i lokalne manifestacije udruženja izdvojena po tri miliona dinara.

– Dva miliona dinara opredeljeno je za edukaciju, tačnije za poljoprivrednu Stručnu službu koja bi trebala da upoznaje poljoprivrednike sa radom e-agrara, sa digitalizacijom i novim sistemom. Mere koje smo dogovorili šalju se za Republiku, potom sledi skupštinsko usvajanje nakon čega kreću konkursi – dodao je Kujundžić.

foto:/ freepik,.com/ arhiva LovaLova portala

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio