Srpske penzije širom sveta

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje isplaćuje penzije i ostala prava za 50.199 korisnika koji žive u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ i to u Republici Srpskoj za 12.894, Hrvatskoj 12.630, Federaciji BiH 8.537, Crnoj Gori 6.884, Severnoj Makedoniji 6.025 i Sloveniji za 3.230 korisnika.

Tokom 2023. godine po ovom osnovu je transferisano oko 77,8 miliona evra, a ove prinadležnosti isplaćuju se mesečno, u tekućem za prethodni mesec.

Ako ne računamo bivše jugoslovenske republike, penzije i ostala prava ostvarena u Srbiji isplaćuju se u 28 zemalja sveta. Prema podacima za 2023. godinu od ukupno 13.367 korisnika više od polovine živi u Nemačkoj – 7.288 korisnika, slede Austrija sa 2.491 korisnika, Mađarska sa 1.344 korisnika, u Švedskoj je 275 korisnika, u Švajcarskoj 238, u Francuskoj 220, u Češkoj 155 i u SAD 149 korisnika. U Brazil se šalje jedna penzija, u Meksiko dve, u Grčku tri, u Novi Zeland pet, a u Tursku osam.

Tokom prošle godine po ovom osnovu je transferisano preko 2,3 milijarde dinara, a ove prinadležnosti isplaćuju se tromesečno, zbog visokih administrativnih troškova i relativno niskih iznosa.

foto:/freepik

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio