Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala 12 javnih poziva

Nacionalna služba za zapošljavanje, 5. aprila je raspisala javne pozive za subvencionisano zapošljavanje koje je namenjeno kao finansijska podrška, kako poslodavcima tako i nezaposlenim licima. Ove godine aktuelno je 12 javnih poziva, jedan manje u odnosu na prethodnu godinu jer nisu raspisani pozivi za Javne radove.

Jedan od dvanaest javnih poziva koji su obuhvaćeni u ovoj godini je samozapošljavanje, gde je odvojeno 300.000 dinara za otvaranje samostalne delatnosti, gde lice treba da posluje 12 meseci kada dobije naše subvencije. Bitno je da je lice prijavljeno na evidenciji i da mu mi pomažemo prilikom izrade biznis plana, u tu svrhu imamo i stručne savetnike – istakla je Verica Vujadinović, v.d. direktorice NSZ Filijala Subotica, dodajući da će takođe biti aktuelan i program novog zapošljavanja odnosno zapošljavanja lica iz kategorije teže zapošljivih gde će biti namenjeno 230.000 dinara.

Aktuelni će biti i programi koji su namenjeni za dodatno obrazovanje i obuku, poput stručne prakse, programi za pripravnike sa srednjom i visokom stručnom spremom, programi za sticanje praktičnih znanja, kao i obuke na zahtev ili zbog potreba poslodavaca. Najavljena je i online obuka za digitalni marketing nakon koje će lica dobijati zvanični sertifikat.

Imamo i programe za osobe sa invaliditetom i ove godine najnoviji program koji je namenjen za sprovođenje radne aktivacije. To je program koji je namenjen za sve osobe sa invaliditetom koji treba da se zaposle i uključe u svet rada i kojima je potrebna podrška da se steknu znanja i veštine, da imaju mentora koji će ih uvesti u radno okruženje. Ovaj program će trajati četiri meseca i namenjen je privatnim i javnim preduzećima – naglasila je Vujadinović.

Dvanaest javnih poziva koji su raspisani, otvoreni su do 29. novembra, osim programa za samozapošljavanje koji je otvoren do 15 maja.

Kao i ranijih godina, akcenat je na kategorijama teže zapošljivih lica u koje spadaju žrtve porodičnog nasilja, lica bez osnovne škole, mladi u domskom smeštaju i hraniteljskim porodicama, korisnici novčane socijalne pomoći, lica preko 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, žene i lica koje su duže na evidenciji od 12 meseci, a najviše 24 meseca.

Na predstojećem Sajmu zapošljavanja u Subotici biće prisutno 27 poslodavaca koji su raspisali 400 slobodnih radnih mesta, a prisutni će biti i maturanti srednjih škola koji će moći da se upoznaju sa tržištem rada, ali i da apliciraju na neki od poslova.

Predam evidenciji Nacionalne sužbe za zapošljavanje Subotica, severno-bački trenutno ima 6200 nezaposlenih lica, od toga u Filijali Subotica registrovano je oko 3300, a Malom Iđošu i Bačkoj Topoli oko 1400 lica.

foto:/ LovaLova portal

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio