Subotica otpočela projekat „Od neplaćenog do plaćenog i vidljivog ženskog rada“

Akademija ženskog preduzetništva Novi Sad u saradnji sa Gradom Subotica potpisali su danas sporazum o saradnji i implementaciji projekta „Od neplaćenog do plaćenog i vidljivog ženskog rada“, koji se realizuje uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti, faza II“, podržanog od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.

Kada je u pitanju neplaćeni rad rađen od strane žena i muškaraca, jedna od aktivnosti u vezi istraživanja i rodne analize pokazala je da uglavnom žene u Subotici rade neplaćen ženski rad od, u proseku 4 sata dnevno, što je vrednost od 450-500 dinara na dan, što bi otprilike na mesečnom nivou iznosilo 50.000 dinara. Žene gube taj novac jer rade posao koji bi mogle da rade neke druge organizacije iz vladinog, nevladinog ili korporativnog sektora a one bi mogle da se posvete plaćenim poslovima ili svojim porodicama. – izjavila je Jana Zabunov, predsednica Akademije ženskog preduzetništva Novi Sad i naglasila da je Grad Subotica prvi pristupio potpisivanju sporazuma ovakvog tipa.

Neplaćen ženski rad je, prema Jani Zabunov, klizav teren iako je on definisan Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i Republičkim zavodom za statistiku. To su poslovi staranja o članovima porodice, održavanje domaćinstava i poljoprivrednih gazdinstava. Subotici je predložen inovativni finansijski instrument tj „Lokalni fond za žene i mlade do 35 godina“ i njime bi se žene koje nisu radno aktivne mogle samozaposliti i na taj način steći šansu kod poslovnih banaka. – To je nešto sto smo predložili, u saradnji sa garancijskim fondom AP Vojvodine, a što bi moglo da uđe u lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost koji bi trebao da bude usvojen krajem ove godine, za narednu 2023. godinu. – istakla je Zabunov.

Po rečima Ana Ivanović ispred Saveta za rodnu ravnopravnost Subotice, pristupljeno je izradi prvog lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost gde će u skladu sa nacionalnom strategijom za rodnu ravnopravnost biti uključen i neplaćeni rad. – U toku smo analiziranja i prikupljanja informacija. Prvi plan radimo za 2023. godinu kako bismo usvojili sva potrebna akta i ukladili se sa zakonom a u toku 2023. godine pristupićemo izradi akcionog plana za period od narednih 5 godina. –  zaključila je Ivanović.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio