Migranti iz Subotice prebačeni na jug Srbije

Predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije, Severnobačkog upravnog okruga i policije održali su koordinacioni sastanak u Prihvatnom centru a nakon postignutog dogovora, u sredu, 9. novembra sprovedena je velika akcija premeštanja iregularnih migranata sa prostora grada Subotice.

Kako se navodi u saopštenju Severnobačkog upravnog okruga, ciljevi ovakve akcije su višestruki i obuhvataju rasterećenje Prihvatnog centra, uklanjanje ilegalnih migrantskih kampova, kao i potpuna kontrola stranih državljana koji ne poseduju lična dokumenta, a čiji boravak je zakonski dozvoljen isključivo u Prihvatnom centru.

Na jug Srbije, u Preševo, premešteno je ukupno 305 migranata a JKP „Čistoća i zelenilo“ potpuno je uklonilo improvazovane kampove u okolini centra, na površini oko 2 hektara.

Zahtevam i zahtevaću još intezivnije angažovanje svih bezbednosnih i inspekcijslih službi, u cilju sprovođenja zakona, kako bi se složena situacija držala pod punom kontrolom – izjavio je načelnik Okruga, Bojan Šoralov.

Prethodnih dana sprovedene su i akcije ka objektima koji pružaju smeštaj osobama bez boravišnih dozvola, a kojih i dalje ima na nekoliko mesta u Subotici i na Paliću, bez obzira što su više puta zatvarani. Kao tokom ranijih akcija u tim objektima pronađen je veći broj migranata.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio