Kolevkina manifestacija „Stvaramo i dajemo velikim srcem“ 6. decembra u Gradskoj kući

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Dom za decu ometenu u razvoju “Kolevka” organizuje manifestaciju pod nazivom “Stvaramo i dajemo velikim srcem” za korisnike Dnevnog boravka za umereno i teže mentalno nedovoljno razvijena odrasla lica ovog doma.

Izložba će se održati u utorak, 6. decembra u Vestibilu Gradske kuće sa početkom u 17 časova. Na manifestaciji će svoje slike izlagati Boris Hrnjak (15. izložba slika) i Feher Peter (8. izložba slika), a istovremeno će se održati izložba kreativnih, ukrasnih radova i slika ostalih korisnika doma. Otvaranje izložbe uveličaće nastup dece iz Doma za decu ometenu u razvoju “Kolevka” i korisnika Dnevnog boravka za umereno i teže mentalno nedovoljno razvijena odrasla lica Grada Subotice.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio