Postpopisna anketa do polovine decembra po slučajnom uzorku u 106 opština

Počev od danas, pa do 11. decembra Republički zavod za statistiku sprovešće “Postpopisnu” anketu koja će služiti za kontrolu kvaliteta podataka prikupljenih u toku popisa stanovništva, domaćinstva i stanova tokom oktobra i novembra tekuće godine.

Na sajtu “Srbija popis 2022.” navodi se da će se anketa sprovesti na slučajnom uzorku od oko 20.000 domaćinstava, u 106 opština, u 250 popisnih krugova. Podaci prikupljeni u Anketi služiće za kontrolu broja popisanih lica, domaćinstava i stanova, kao i za kontrolu odgovora na pojedina pitanja iz popisnog obrasca, odnosno za ocenu statističke pouzdanosti rezultata Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. Tokom trajanja ove ankete, građani se za sve informacije ovoga puta mogu obratiti info-centru na besplatan broj telefona 0800 444 005, u vremenu od 8 do 20 časova.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio