Javni poziv za dodelu subvencija za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje i Grad Subotica raspisali su Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za zapošljavanje u 2023. godini.

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale Subotica i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva. Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos. Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost na teritoriji Grada Subotice i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti. Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

Informacije o meri i delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane, mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe Filijala Subotica, putem telefona: 024/644-626, na sajtu Nacionalne službe www.nsz.gov.rs ili na sajtu Grada Subotice www.subotica.rs. Poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 07.jul tekuće godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio