Septembar u Gradskom muzeju posvećen Titusu Mačkoviću

Predmeti meseca u Gradskom muzeju Subotica za septembar tekuće godine su dvadeset knjiga koje su pripadale Titusu Mačkoviću, čuvenom gradskom inženjeru.

Titus Mačković (Subotica, 1851 – Subotica, 1919), jedna od ključnih figura subotičke arhitekture, bio je glavni gradski inženjer i projektant blizu 400 objekata. Spomenici njegovog rada su i danas neke od najlepših građevina u Subotici, po kojima je naš grad čuven, palata Lazara Mamužića, kuća Karolja Biroa, “Žuta kuća” u kojoj se danas obavlja edukacija budućih učitelja, najamna palata Stevana Milinovića na uglu Rudić ulice i Trga Cara Jovana Nenada itd. Pretpostavlja se da je stručne knjige na nemačkom jeziku iz oblasti arhitekture, koje je Gradski muzej Subotica 2023. otkupio za biblioteku muzeja, Mačković kupio na svojim studijskim putovanjima Zapadnom Evropom nakon završenih studija arhitekture u Cirihu, Ahenu i Beču, koje je započeo 1869. Ovih dvadeset tomova knjiga pruža uvid u biblioteku Titusa Mačkovića, a povrh toga se može steći uvid u njegovu stručnu orijentaciju zahvaljujući kojoj su njegovi planovi i ideje ostvareni.

Značaj tomova, od ove godine smeštenih u biblioteci Gradskog muzeja Subotica, povećava činjenica da oni pružaju mogućnost za dublje istraživanje rada i projekata Titusa Mačkovića. Knjige koje su pripadale Titusu Mačkoviću dostupne u našoj biblioteci

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio