Grad Subotica dobila novu opremu za unapređenje odlaganja otpada, Bakić najavio rekonstruciju i proširenje Bikovačkog puta

U Plavoj sali Gradske kuće danas, 26. septembra potpisani su ugovori između Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Grada Subotice i opština Bačka Topola, Mali Iđoš, Senta, Čoka i Novi Kneževac o davanju na korišćenje dobara, opreme za sakupljanje i reciklažu, tačnije kanti i kontejnera za komunalni otpad.

Mi smo za grad Suboticu opredelili 17.230 plavi kanti i na taj način smo zaokružili ono što se zove primarna separacija gde ćemo dobiti kantu za suvi otpad i zelene kante koje smo prošle godine podelili koje služe za mešoviti komunalni otpad, onaj koji se u ovom trenutku ne koristi za reciklažu. Na taj način pospešićemo rad Regionalne deponije i podići stepen iskorišćenosti i sve naše obaveze koje slede iz Poglavlja 27. Sa druge strane, jedinice lokalne samouprave koje gravitiraju danas su potpisale ugovor ka Regionalnoj deponiji za nedostajuće zelene kante za sakupljanje mešanog komunalnog otpada, to su kante od 120 litara i deo kontejnera, a ono što želim da najavim da ćemo do kraja godine i ostalim jedinicama lokalne samouprave iz ovog regiona obezbediti takođe plave kante od 120 litara čime ćemo u ovaj region koji je prvi ishodovao integrisanu dozvolu po svim standardima uvesti i primarnu separaciju. – izjavio je Nemanja Erceg, pokrajinski Sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine i dodao da će na taj način subotički region postati jedan od 27 regiona koji je kompletno opremljen po evropskim standardima.

Prema rečima sekretara, Pokrajina će u budžetu za 2024. godinu opredeliti nova sredstva za opremu za sakupljanje, koja će prevashodno biti namenjena jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine za kupovinu kamiona “autosmećara”. Erceg je naglasio da već punih 15 godina postoji i program za čistije i zelenije škole kojim su mnogi mladi sugrađani svorili naviku i stekli znanja o ozelenjavanju, pošumljavanju, selekciji otpada i reciklaži.

Na taj način podigli smo svest onima koji će nas sutra naslediti i ostaviti za sobom neku lepšu, bolju i pristojniju Srbiju. – poručio je Erceg.

Potpisivanjem današnjih ugovora, Grad Subotica dobija 17.230 plavih kanti zapremine 120 litara i 35 kontejnera zelene boje zapremine 1100 litara. Dobijanjem ove opreme uvodimo nove korisnike u sistem prikupljanja komunalnog otpada, imaćemo kvalitetniju zaštitu životne sredine, veći komunalni red i lakše odvoženje komunalnog otpada. Regionalna deponija je nakon dobijenih upotrebnih i vodnih dozvola početkom novembra 2022. godine od Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine dobila i integrisanu dozvolu čime je stekla mogućnost da pored komunalnog otpada upravlja i sa industrijskim, neopasnim otpadom. To znači da će u narednih 10 godina Regionalna deponija moći da prikuplja industrijski otpad i sarađuje sa industrijom i sklapa poslove sa trećim licima. – izjavio je gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, i napomenuo da uskoro sledi i rekonstrukcija i proširenje Bikovačkog puta, investicija koja je vredna skoro 450 miliona dinara, koja će, pored kvalitetnog i bezbednijeg saobraćaja, obezbediti i lakši transport komunalnog i industrijski neopasnog otpada od grada do Regionalne deponije.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio